12:18 PM

Pembangunan Pusat Penyelidikkan Maharaja

Masalah untuk memuatkan flash dalam web site adalah rintangan yang harus diselaikan memandangkan kebanyakan web percuma tidak membenarkan tindakan ini dilaksanakan.

Sehubungan itu, selaras dengan usaha empayar untuk mewujudkan revolusi flash, maka sebuat pusat mengawal simpanan diwujudkan:

http://iszaid.yolasite.com/

0 comments:

Post a Comment